Pendix-software bijwerken

Als er een nieuwe softwareversie voor het Pendix systeem beschikbaar is, dan verschijnt er automatisch een nieuw item "Update Pendix Software" in het "Bike" menu onderaan.

Met een klik op "Update Pendix Software" krijg je een andere beveiligingsvraag. Controleer dit nog een keer voordat je begint:

  1. Heeft je een internetverbinding? Dit is nodig om de update te laden.
  2. Heeft de Pendix accu voldoende energie? De accu moet ten minste geel zijn.
  3. Heeft jouw mobiele telefoon nog genoeg energie? De mobiele telefoon moet ook minstens 30% accu lading hebben.
  4. Heb je wat tijd en heb je je mobiele telefoon nu niet nodig? Het updateproces kan enkele minuten tot een half uur in beslag nemen. Dit is afhankelijk van jouw mobiele telefoon en Bluetooth-verbinding. Tijdens de updateperiode mag je de telefoon niet gebruiken.

Nu kunt je de update starten. Na korte tijd zal de accu tijdens het updateproces rood/groen oplichten.

Het updaten van de Pendix software gebeurt in verschillende fasen:

  1. Het Pendix systeem wordt opnieuw gecontroleerd en de nieuwste software wordt gedownload van de Pendix servers.
  2. De oude software wordt uit het Pendix systeem verwijderd.
  3. De nieuwe software wordt geïnstalleerd op het Pendix systeem.
  4. Het Pendix systeem wordt opnieuw opgestart en de app wordt weer aangesloten op het Pendix systeem. Het nieuwe versienummer wordt weergegeven in de app.

Opmerking: Het updateproces mag niet worden onderbroken. Als dit gebeurt en de verbinding met de accu gaat verloren, ga dan naar de 'Discover Pendix' in het tabje 'Bike'. Onder bepaalde omstandigheden ziet het systeem het serienummer niet meer, maar alleen "PENDIX BL". Maak vervolgens verbinding met deze accu. Het updateproces zal automatisch opnieuw starten. Andere informatie op de achtergrond kan gedurende korte tijd onjuist worden weergegeven.