Gegevensbescherming

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten en andere bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming:

Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau, Duitsland

vertegenwoordigd door haar bestuurders Thomas Herzog en Christian Hennig.

Inschrijving in het handelsregister van de rechtbank van eerste aanleg van Chemnitz onder nummer: HRB 28452

TWEE. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Markus Heckel
Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau, Duitsland
E-mail: dataprotection(at)pendix.com

III. algemene informatie over de gegevensverwerking

1. reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een goed functionerende website en onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen, vormt artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-Basisverordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (DSGVO) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Art. 6 alinea. 1 lit. b DSGVO dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dit geldt ook voor de verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf van toepassing is, is Art. 6 alinea. 1 lit. c DSGVO dient als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan is Art. 6 alinea. 1 lit. f DSGVO dient als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Wissing en opslag van de gegevens en duur van de opslag van de gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Daarnaast kan opslag plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere verordeningen van de Unie waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft tot onze website.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • de datum, het tijdstip, de toegangsstatus (gevonden, niet gevonden bestand, enz.) en het verzoek van uw browser aan de server,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens en de website van waaruit u naar de gevraagde pagina (IP-adres) bent gekomen,
 • de afzonderlijke pagina's van onze website die u oproept,
 • de product- en versie-informatie van de gebruikte browser (user-agent), de voorkeurstaal en het IP-adres, en
 • Als de configurator wordt gebruikt, wordt een code gegenereerd waarmee de gegevens opnieuw kunnen worden opgevraagd.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 alinea. 1 liter. f DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De gegevens worden opgeslagen in logfiles om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Tot deze doeleinden behoort ook ons legitieme belang bij de verwerking van gegevens conform art. 6 alinea. 1 liter. f DSGVO.

4. duur van de opslag

Persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd. Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, moet dit uiterlijk na 26 maanden het geval zijn.

5. mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is verplicht voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

V. Gebruik van cookies

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die het mogelijk maakt om de browser op een unieke manier te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

Voorbijgaande koekjes:

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Dit geldt in het bijzonder voor sessiecookies. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie toe te wijzen. Hierdoor kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

Persistente cookies:

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die kan variëren afhankelijk van de cookies. De opslagperiode is 26 maanden. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor latere bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

 • taalinstellingen
 • Verzoek (dossiernaam van het gevraagde dossier)
 • Type/versie van de browser (bijv. Internet Explorer 6.0)
 • Browsertaal (voorbeeld: Duits)
 • Gebruikte besturingssystemen (bijv. Windows XP)
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 • verkort IP-adres voor geografische herkenning
 • Tijdstip van toegang
 • klikken
 • Informatie of de gebruiker van de website al dan niet is ingelogd in het dealergedeelte.
 • Winkelwagen

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 alinea. 1 liter. f DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Identificatie van de gebruikerssessie in het servergeheugen;
 • Preventie en verdediging tegen aanvallen;
 • Verbetering van de gebruikerservaring op de website via Google Analytics
 • Gebruik van de interne dealerruimte met login/afmeldingsfunctie

De door middel van cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Bij deze doeleinden ligt ons legitieme belang ook in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 liter. f DSGVO.

4. de duur van de opslag, de mogelijkheid om bezwaar te maken en de uitslag te weigeren

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt het verzenden van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. gebruik de oververhittingsoptimalisatie suite voor oververhitting

Deze website maakt gebruik van overat.de, een webanalysetool van het bedrijf "oververhit UG (haftungsbeschränkt)" met het hoofdkantoor in Stürzenberger Weg 30, 51766 Engelskirchen, Duitsland. Interacties van willekeurig geselecteerde, individuele bezoekers met de website worden anoniem geregistreerd. Dit resulteert in een logboek van muisbewegingen en -klikken, bijvoorbeeld met als doel om verbetermogelijkheden voor de betreffende website te tonen. Dit is ook ons legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De volgende persoonlijke gegevens worden verwerkt, maar niet opgeslagen: Het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker. Overheat verzamelt ook niet-persoonlijke informatie, zoals informatie over het besturingssysteem, browser, geklikte links, geografische oorsprong, resolutie en type apparaat bij het gebruik van deze website. Deze worden opgeslagen in een niet-persoonlijke vorm en geëvalueerd voor statistische doeleinden. De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze evaluatiedoeleinden. Als u geen record wilt, kunt u deze op alle internetpagina's die gebruik maken van oververhitting deactiveren door de DoNotTrack-header in uw browser in te stellen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: http://overheat.de/opt-out.html. Als alternatief kunt u het uitvoeren van JavaScript in uw browser deactiveren of een JavaScript-blokker in uw browser installeren (bijv. https://noscript.net/ of https://www.ghostery.com). Het is echter mogelijk dat u niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

VII. Nieuwsbrief

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis nieuwsbrief. De aanmelding voor de nieuwsbrief vindt plaats via het handmatig ingevulde stamgegevensblad.

Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Verder worden analysegegevens verzameld in verband met de verzending van de nieuwsbrief.

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door de gebruiker na aanmelding voor de nieuwsbrief is Art. 6 alinea. 1 lit. een DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

3. doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief per e-mail af te leveren.

4. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

VIII. contactformulier en e-mail contactpersoon

1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website zijn er contactformulieren te vinden die gebruikt kunnen worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze data zijn:

 • voornaam
 • Achternaam
 • land
 • afnemersgroep
 • e-mailadres
 • Tekst van het verzoek

waarbij alleen de voornaam, achternaam, e-mailadres en tekst van het verzoek verplicht zijn.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van het contactverzoek

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die samen met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit verband niet worden doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 alinea. 1 lit. een DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden verzonden, is Art. 6 alinea. 1 liter. f DSGVO. Als het doel van het e-mailcontact is om een contract af te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 alinea. 1 liter. b DSGVO.

3. doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm dient ons uitsluitend voor de verwerking van de contactpersoon. In het geval van contact per e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. duur van de opslag

Persoonlijke gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonlijke gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd.

Aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na een periode van 26 maanden verwijderd.

5. mogelijkheid van verzet en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. De gebruiker hoeft ons hier alleen maar van op de hoogte te stellen om bezwaar te maken tegen zijn toestemmingsverklaring. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het leggen van contact verwijderd.

IX. klantenrekening

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Als u via onze website goederen (en eventueel bijbehorende diensten) bestelt via onze website, is het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens essentieel voor de uitvoering van de contractuele relatie. De volgende gegevens worden verzameld bij het bestellen van goederen:

 • aanhef
 • Voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • toespraak
 • e-mailadres

Indien een ander afleveradres dan het factuuradres wordt opgegeven, worden de volgende gegevens extra verzameld:

 • aanhef
 • Voor- en achternaam
 • toespraak
 • Optioneel: Bedrijf en afdeling

In het kader van een bestelprocedure kunt u vrijwillig een klantenaccount aanmaken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor latere aankopen. Bij het aanmaken van een klantenaccount worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen.

Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van SSL-technologie. De toegang tot uw klantenaccount is beveiligd met een wachtwoord naar keuze.

2. doel van de gegevensverwerking

De gegevens die tijdens het bestelproces worden verzameld, hebben we nodig voor de volgende doeleinden:

- voor uw identificatie als klant - voor de uitvoering van uw bestelling - om contact met u op te nemen, eventuele vragen, opheldering van discrepanties of andere informatie over uw bestelling - voor de facturering - voor eventuele garantie- en aansprakelijkheidskwesties en voor eventuele claims tegen u - voor het beheer van onze klantgegevens

3. de duur van de opslag van uw gegevens

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen tot het einde van de wettelijke opslagverplichting en daarna gewist, tenzij een langere opslagverplichting is voorzien in artikel 6 lid. 1 zin 1 onder c DSGVO wegens fiscale/commerciële opslag- en documentatieverplichtingen of u hebt ingestemd met een verdergaande opslag overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder c DSGVO. 1 zin 1 lit. een DSGVO.

4. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Door de bevestiging van deze verklaring inzake gegevensbescherming in het kader van de bestelprocedure heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens. De verwerking van uw gegevens is ook gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b DSGVO voor de aangegeven doeleinden voor de juiste verwerking van uw bestelling.

5. het doorgeven van gegevens aan derden

Om de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig art. 6 Para. 1 S. 1 b) DS-GVO, uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende servicepartners die de gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling:

Voor de uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens [titel, voornaam, voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres] aan de met de levering of afhaling belaste transporteur doorgegeven. Hiervoor geven wij uw gegevens door aan DPD Deutschland GmbH.

Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg en/of GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH Brühler Straße 9, 53119 Bonn.

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats. Wij behouden ons echter het recht voor om uw gegevens in de volgende gevallen aan derden door te geven:

 • Indien u hier op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de zin van artikel 6, lid 1, onder a), uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, is een DSGVO vereist.
 • De overdracht is noodzakelijk voor het instellen van of het verweer tegen rechtsvorderingen (artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), DSGVO).
 • Op ons rust een wettelijke verplichting tot het doorgeven van dergelijke informatie op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder c DSGVO.
 • Voor de nakoming van contractuele en precontractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), DSGVO).

Bij het aanmaken van een klantenaccount worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om deze informatie op elk moment te wijzigen of aan te passen. U kunt altijd alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, verwijderen in het klantengedeelte.

Uw gegevens worden door ons opgeslagen totdat u geen bezwaar maakt tegen het verdere gebruik ervan of totdat u uw gegevens verwijdert.

X. Paypal

1. gebruik en toepassing van PayPal

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de PayPal-componenten in deze website geïntegreerd. PayPal is een online betaaldienstverlener. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtueel privé- of zakelijke rekeningen zijn. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassiek rekeningnummer bestaat. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of om betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbescherming aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door het selecteren van deze betaalmogelijkheid geeft de betrokkene toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling zijn ook noodzakelijk voor de verwerking van de koopovereenkomst.

Het doel van de gegevensoverdracht is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonlijke gegevens aan PayPal doorgeven, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. Persoonlijke gegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens worden uitgewisseld, kunnen door PayPal aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonlijke informatie delen met gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om zijn contractuele verplichtingen na te komen of om de informatie namens PayPal te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde tegenover PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

Het van toepassing zijnde privacybeleid van PayPal kan worden gevonden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full kan worden teruggevonden.

XI. Google Analytics

1. beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de Google Analytics component op onze website. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van gebruikers op onze website. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over van welke website de gebruiker afkomstig is, welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken.

Wij gebruiken de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de gebruiker door Google verkort en dus anoniem gemaakt, wanneer de toegang tot onze internetpagina's vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere verdragsstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte plaatsvindt. De verkorting van het IP-adres resulteert in anonimisering. Het is dan niet meer mogelijk om het verkorte adres aan een bepaalde of identificeerbare persoon toe te wijzen.

Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt bezocht, wordt de internetbrowser op de computer van de gebruiker automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens aan Google door te geven voor online analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van gebruikersgegevens, zoals het verkorte IP-adres van de betreffende persoon, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van herkomst van de toegang en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de gebruiker. Bij elk bezoek aan onze website worden deze gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de VS doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden ook door Google in de VS opgeslagen. Google kan deze persoonlijke informatie die in het kader van het technische proces is verzameld, met derden delen.

Deze website maakt ook gebruik van de demografische rapporten van Google Analytics, die gebruik maken van gegevens uit Google's op interesses gebaseerde reclame en gegevens van bezoekers van derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses). Deze gegevens zijn niet tot een bepaalde persoon herleidbaar en kunnen te allen tijde via de displayinstellingen worden gedeactiveerd.

2. de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO en § 15, lid 1, onder a), en § 15, lid 1, onder b). 3 Telemediengesetz.

3. doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van Google Analytics is het analyseren van de stroom van bezoekers van onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, online rapporten op te stellen over de activiteiten op onze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw gebruik van onze website. Dit stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren voor de gebruiker.

Bij deze doeleinden ligt ons legitieme belang ook in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 liter. f DSGVO.

4. duur van de opslag

De via Google Analytics opgeslagen gegevens worden na 26 maanden automatisch door ons verwijderd.

5. mogelijkheid van verzet en verwijdering

Zoals reeds uitgelegd, kan de gebruiker het opslaan van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het opslaan van cookies. Bovendien kan een reeds door Google Analytics opgeslagen cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld: Deactiveer Google Analytics.

6. nadere informatie

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html kan worden teruggevonden. Google Analytics is gepubliceerd onder https://www.google.com/intl/be_nl/analytics/ meer in detail uitgelegd.

XII. Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Als wij gegevens in derde landen (landen buiten de EU/EER) verwerken of overdragen aan bedrijven in derde landen, zullen wij dit alleen doen als wij daartoe door u of door de wet gemachtigd zijn. Indien de Commissie geen beschikking waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard overeenkomstig artikel 1, lid 1, van de verordening geeft, kan de Commissie een beschikking tot vaststelling van een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de verordening geven. 45 DSGVO voor het betreffende derde land, d.w.z. dat er in het derde land geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat, zullen wij ervoor zorgen dat uw privacy en uw persoonlijke gegevens ook in het derde land op een passende en wettelijk voorgeschreven wijze worden beschermd door middel van contractuele bepalingen (modelcontractbepalingen van de EU inzake gegevensbescherming) of andere passende garanties in de zin van artikel 46 DSGVO.

XIII. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat binnen dit online aanbod inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps of RSS-feeds, afbeeldingen van andere websites worden geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "derden-aanbieders" genoemd) het IP-adres van de gebruikers kennen. Omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de distributie van de inhoud. Wij hebben echter geen invloed op de vraag of de externe aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan.

XIV. Uw rechten als betrokkene

Als u persoonsgegevens verwerkt, hebt u als betrokkene de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke persoon. Om uw rechten te doen gelden, neem dan contact met ons op:

Pendix GmbH Innere Schneeberger Straße 20 08056 Zwickau, Duitsland E-mail: datenschutz@pendix.de

1. recht op informatie

U kunt ons om bevestiging vragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Indien een dergelijke verwerking bestaat, kunt u ons om informatie vragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;

(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, een recht om de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van het DSGVO en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie te vragen of uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig Art. 46 DSGVO in verband met de overdracht.

2. recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren en/of vervolledigen indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

3. het recht om de verwerking te beperken

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar u ze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van de richtlijn, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van de richtlijn. 21 alinea. 1 DSGVO en het is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens niet worden verwerkt, met uitzondering van de opslag ervan, zonder uw toestemming of om rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Als de verwerkingsrestrictie in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4. recht op annulering

a) Verplichting tot schrappen

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens over u onmiddellijk verzoeken deze te wissen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2) U herroept uw toestemming voor de verwerking van de verwerking op grond van Art. 6 alinea. 1 lit. a of Art. 9 lid 2 lit. een DSGVO was gevestigd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking van de gegevens overeenkomstig Art. 21 alinea. 1 DSGVO en er zijn geen dwingende gegronde redenen voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 1 DSGVO. 21 lid 2 DSGVO.

(4) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.

(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 1, lid 1, onder a) en b), van deze overeenkomst. 8 alinea. 1 DSGVO.

b) Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te verwijderen overeenkomstig Art. 17 (1) Het DSGVO neemt passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene hen hebt verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

(c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is.

(1) de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist krachtens de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), van de richtlijn, om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), van de richtlijn. 9 lid 2 onder h en i en Art. 9 alinea. 3 DSGVO;

(4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel. 89 paragraaf. 1 DSGVO, voor zover de onder a) bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking vermoedelijk onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt, of

(5) om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tegen de verantwoordelijke voor de verwerking te corrigeren, te annuleren of te beperken, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, van deze rectificatie, annulering of beperking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Zij hebben het recht ten aanzien van de verantwoordelijke persoon om van dergelijke ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u aan de verantwoordelijke persoon hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder dat u daarbij gehinderd wordt door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel. 6 alinea. 1 lit. een DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. een DSGVO of op een contract overeenkomstig artikel 9 lid 2, onder a. DSGVO of op een contract overeenkomstig artikel 9 lid 2, onder b., van de verordening. 6 alinea. 1 liter. b DSGVO en

(2) de verwerking wordt met geautomatiseerde middelen uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te vragen dat de persoonlijke gegevens die u betreffen, rechtstreeks door de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op doorgifte van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke wordt toegekend.

7. recht van verzet

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 alinea. 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zal deze niet langer verwerken, tenzij hij dwingende redenen voor de verwerking kan aantonen die voor bescherming in aanmerking komen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien uw persoonlijke gegevens voor directe reclame worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonlijke gegevens die u betreffen niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - niettegenstaande richtlijn 2002/58/EG - uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures op basis van technische specificaties.

8. het recht om de verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring onder de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

9. geautomatiseerd besluit in individuele gevallen, met inbegrip van het opstellen van profielen

U heeft het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die enige juridische gevolgen voor u heeft of die u eveneens aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) bij de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke persoon ressorteert, is toegestaan en passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen; of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 1, lid 1, onder b). 9 alinea. 1 DSGVO, tenzij Art. 9 lid 2, onder a of g, is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen.

Bij het gebruik van onze website is de gebruiker niet onderworpen aan een dergelijke geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, met inbegrip van het opstellen van profielen.

10. recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of vermoedelijke inbreuk pleegt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 DSGVO.