Privacyverklaring

1.    Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU zijn wij verplicht u te informeren over de verwerking van uw gegevens wanneer u onze website gebruikt.Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus.Met deze privacyverklaring informeren wij u over de details van het verzamelen en verwerken van uw gegevens en over uw rechten in dit verband.Wij behouden ons het recht voor om de privacy-verklaring met ingang van de toekomst aan te passen, met name in het geval van de verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de overeenkomstige jurisprudentie.Deze privacyverklaring is van toepassing op alle pagina’s van www.pendix.de. Het is niet van toepassing op gelinkte websites of internetpresenties van andere providers.

Deze privacyverklaring kan te allen tijde op pendix.de/datenschutz worden opgeroepen, opgeslagen en afgedrukt.

2.    Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming
Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 4 lid 7 AVG is de

Pendix GmbH
Innere Schneeberger Straße 20
08056 Zwickau, Duitsland
Tel.:+49 (0)375 270 667 10
E-mail: info@pendix.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder:

Externe functionaris voor gegevensbescherming; GP Data GmbH
De heer Stephan Schuldt
04109 Leipzig
+49 341 231062-25
s.schuldt@gp-data.de of datenschutz@pendix.de

3.    Beveiliging
Wij treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegden.Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

4.    Uw rechten
U heeft de volgende rechten jegens ons met betrekking tot uw persoonsgegevens:
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking (art. 15 AVG) en eventueel een recht op rectificatie (art. 16 AVG), beperking (art. 18 AVG) of wissing (art. 17 AVG) van deze gegevens.U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op bovenstaand adres of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt (art. 18 AVG).Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op bovenstaand adres.Als u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen worden toegestaan ​​met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

•    Als u de juistheid van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren.Tijdens de duur van deze controle heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

•    Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u in plaats van de wissing verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

•    Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden gewist.

•    Als u bezwaar heeft ingediend overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen.Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Volgens artikel 21 AVG heeft u het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar machineleesbaar formaat (overdraagbaarheid van gegevens) .Indien u de directe overdracht aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.De toezicht-houdende autoriteit in Saksen is verantwoordelijk voor ons (https://www.saechsdsb.de/).

5.    Recht van bezwaar
Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6 lid 1 punt e of f AVG, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (Bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijk marketing; met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt met het oog op direct marketing (Bezwaar krachtens art. 21 lid 1 AVG).

6.    Log-bestanden
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaan deze op in zogenaamde serverlogbestanden.Deze gegevens zijn inlichtingen die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hier: websitebezoeker).De gegevens worden automatisch door uw browser overgedragen wanneer u onze website bezoekt.Dit omvat de volgende informatie:

•    IP-adres
•    datum en tijd van het verzoek
•    tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
•    toegangsstatus/HTTP-statuscode
•    hoeveelheid gegevens die in elk geval wordt overgedragen
•    website waar het verzoek vandaan komt
•    browser
•    besturingssysteem en interface
•    taal en versie van de browsersoftware.

Het doel van deze verwerking is de beschikbaarheid van onze website vanaf uw eindapparaat en het mogelijk maken van een juiste weergave van onze website op uw eindapparaat of in uw browser.Verder gebruiken we de bovengenoemde gegevens om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze systemen te waarborgen.Een analyse van deze gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 punt f AVG.We hebben een gerechtvaardigd belang om u een website te bieden die is geoptimaliseerd voor uw browser en om communicatie tussen onze server en uw eindapparaat mogelijk te maken.Voor de communicatie tussen onze server en uw eindapparaat is met name de verwerking van uw IP-adres noodzakelijk.

7.    Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website.Cookies zijn kleine bestanden die door een website die u bezoekt worden opgeslagen op uw desktop, notebook, mobiel apparaat of vergelijkbaar apparaat.Cookies worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (persistente cookies) op uw apparaat opgeslagen.Sessie-cookies worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan onze website.Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt.Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijvoorbeeld de weergave van video’s).

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit alsook de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit.Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

We hebben de cookies die we gebruiken in de volgende categorieën ingedeeld:

Technisch noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.

Marketing cookies:
Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website.Bovendien kunnen marketingcookies cookies zijn van externe advertentie-partners die deze gebruiken voor het profileren en het bijhouden van gegevens over meerdere websites.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Noodzakelijke cookies:

Cookie

Cookie naan;Provider;Beschrijving;Verloop

px_cookieconsent_status;Pendix;Deze cookie slaat uw cookie-instellingen voor deze website op.U kunt deze cookies op elk moment wijzigen of uw toestemming intrekken.;1 maand

Px_cookieconsent:analytics;Pendix;Deze cookie slaat het wel/niet verlenen van uw toestemming op voor het gebruik van marketing cookies.U kunt deze cookies op elk moment wijzigen of uw toestemming intrekken.;1 maand

django_language;Pendix;Dit wordt gebruikt voor het opslaan van uw taalinstellingen.;7 maanden

fe_typo_user;Pendix;De sites gebruiken ook “fe_typo_user”. Deze cookie wordt ingesteld door het CMS (Content Management System) TYPO3 voor de onmiskenbare identificatie van een gebruiker.Het biedt de gebruiker een beter bedieningsmanagement, bijvoorbeeld door zoekinstellingen of formuliergegevens op te slaan.;Einde van de sessie

Marketing Cookies:

Cookie

Cookie naam

Provider

Beschrijving

Verloop

_gat_*****

Google

Ingesteld door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te beheren.

1 minuut

_ga

Google

Registreert een unieke ID voor een websitebezoeker die bijhoudt hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

2 jaar

_gid;;;

Google

Registreert een unieke ID voor een websitebezoeker die bijhoudt hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

1 dag

_ga_********

Google

Deze cookie slaat een unieke ID op voor een websitebezoeker en houdt bij hoe de bezoeker de website gebruikt.De gegevens worden gebruikt voor statistieken.

 

_gat_gtag_*********

Google

Cookie van de analysedienst Google Analytics om aanvragen te vertragen.

1 minuut

IDE;;;

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker op de website te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de aanbieder, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen.

1 jaar

_gcl_au

Google Tag Manager

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.

3 maands

NID

Google

De NID-cookie bevat een unieke ID waarmee Google uw voorkeuren en andere informatie opslaat.

6 maands

NID, 1P_JAR, DV, CONSENT

Google

Deze cookies houden bij hoe u onze website gebruikt om u advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn.

Max. 2 jaar

YSC

YouTube

Registreert een unieke ID om statistieken op te slaan over welke YouTube video’s de gebruiker heeft gezien.

Session

OGPC

Google

Deze cookie wordt gebruikt om de functionaliteit van Google Maps ter beschikking te stellen.

1 jaar

OGP

Google

Deze cookie wordt gebruikt om de functionaliteit van Google Maps ter beschikking te stellen.

1 jaar

_fbp

Facebook

Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of retargeting te activeren.

3 maanden

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld: Deactiveer Google Analytics.

We bewaren noodzakelijke cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten volgens art. 6 lid 1 punt f AVG.Marketing en chatbot cookies worden uitsluitend opgeslagen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG. 

8.    Plugins en Tools
8.1    Google Analytics

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van advertentie-/trackingcookies, wordt er op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (Google).Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren. 

Google Analytics gebruikt de eerder beschreven cookies _ga, _gid en gat.De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.In het geval dat de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort.Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met een IP-anonimisering om de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) te waarborgen.  Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://policies.google.com/?hl=de .

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons bedrijf te voorzien van andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p.1 punt a AVG. 

De ontvanger van de verzamelde gegevens is Google.

Aangezien persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, zijn aanvullende beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen.Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met artikel 46 lid 2 punt c AVG.Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa.In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te bereiken. 

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. 

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door een browser-plug-in te downloaden en te installeren op de volgende website: tools.google.com/dlpage/gaoptout

8.2    YouTube
We gebruiken video’s van YouTube en YouTube plug-ins op onze website.YouTube is een dienst van YouTube LLC („YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS en wordt door hen ter beschikking gesteld.YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.YouTube wordt geïntegreerd door de dienst op onze website in te bedden met behulp van een zogenaamd „iFrames“.Hierbij maken wij gebruik van de door YouTube ter beschikking gestelde optie „geavanceerde privacymodus“.  Wanneer u een pagina oproept met een ingebedde video, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en daarbij de inhoud door mededeling aan uw browser op de internetpagina weergegeven.Volgens de gegevens van YouTube worden uw gegevens - met name welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht en apparaatspecifieke informatie inclusief het IP-adres - in de „geavanceerde privacymodus“ alleen naar de YouTube-server verzonden wanneer u de video bekijkt. Ongeacht het afspelen van de ingebedde video’s, wordt er bij elke toegang tot onze website een verbinding met het Google-netwerk „Double Click“ tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsactiviteiten kan veroorzaken. 

Wanneer u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw account bij YouTube. U kunt dit verhinderen door u voor uw bezoek aan onze website van uw account af te melden.

Voor zover persoonsgegevens bij het gebruik van YouTube naar de VS worden verzonden, zijn aanvullende beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen.Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaard bepalingen voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 punt c AVG.Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa.In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te bereiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyverklaring onder het punt „Cookies“.

Wij hebben geen kennis van de bewaartermijn op YouTube en hebben er geen invloed op.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met YouTube is te vinden in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy

8.3    Google Web Fonts
Op deze pagina maken we gebruik van zogenaamde „Web Fonts“, die door Google ter beschikking worden gesteld om een ​​uniforme weergave van lettertypes te garanderen.Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google maken.Dit kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google in de VS.Hierdoor verkrijgt Google kennis over het feit dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen.  De gebruikmaking van Google web fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod.Dit vormt een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG. Wanneer uw browser web fonts niet ondersteunt wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.
We hebben met Google een contract inzake orderverwerking afgesloten.Onderdeel van het contract voor orderverwerking met Google zijn zogenaamde EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (art. 46 lid 2 p. 1 punt c AVG).Deze moeten worden aangemerkt als een passende garantie om de overdracht en verwerking van persoonsgegevens buiten de EU te beschermen.

Meer informatie over Google web fonts vindt u op  developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/.

8.4    Facebook Pixel
We maken op onze website gebruik van de zogenaamde „Facebook Pixel“ van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).Door gebruik te maken van Facebook Pixel kan het gedrag van bezoekers van onze website worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar onze website door te klikken op een op Facebook geplaatste advertentie.Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties te evalueren en toekomstige advertentiemaatregelen te optimaliseren.De verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld door ons worden gebruikt om de advertenties die we op Facebook hebben geplaatst, alleen te tonen aan dergelijke Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod. 

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van individuele gebruikers.De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclame-doeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijn inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina’s als buiten Facebook het plaatsen van advertenties mogelijk maken.Op het gebruik van de gegevens hebben wij als websitebeheerder geen invloed.

Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de Facebook-helpsectie: www.facebook.com/business/help/651294705016616

Het gebruik van Facebook-Pixel gebeurt uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. 

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor bereikmeting en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief optout.networkadvertising.org

en aanvullend via de Amerikaanse website  www.aboutads.info/choices

of de Europese website www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Voor zover persoonsgegevens bij het gebruik van Facebook Pixel naar de VS worden verzonden, zijn aanvullende beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen.Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 punt c AVG.Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa.In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te bereiken.

8.5    Google Tag Manager
Deze website maakt gebruik van de Google-Tag-Manager.De Google Tag Manager is een oplossing voor het beheren van websitetags.De tool „Tag-Manager“ is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens.De tool zorgt voor de resolutie van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

8.6    Google Maps
Om geografische informatie weer te geven, maken we gebruik van de Google Maps API.Bij het gebruik van Google Maps worden door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) ook gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt over het gebruik van de Maps-functie door bezoekers van de website.Uw gegevens worden alleen doorgestuurd als u ons uw toestemming hebt verleend voor verzending, in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG.Indien u bij het oproepen van de website geen toestemming geeft voor de overdracht, wordt Google Maps alleen weergegeven als u door op het informatie-venster te klikken instemt met de gegevensverwerking.Uw verleende toestemming kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken. 

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevens-beschermingsinformatie van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Voor zover persoonsgegevens bij het gebruik van Google Maps naar de VS worden verzonden, zijn aanvullende beschermingsmechanismen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen.Om dit te garanderen, zijn we met de aanbieder standaardbepalingen voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 punt c AVG.Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS om de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa.In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te bereiken.

8.7   Innkeepr

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van advertentie-/trackingcookies, wordt op deze website gebruik gemaakt van Innkeepr, een webanalysedienst van Innkeepr UG.Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren. 

Innkeepr maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.We slaan de op deze manier verzamelde informatie uitsluitend op onze server in Duitsland op.We gebruiken Innkeepr zonder IP-adressen te verzamelen.Een directe persoonlijke referentie van de verzamelde gegevens is daarom uitgesloten.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Innkeepr is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p.1 punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in deze privacyverklaring onder het punt „Cookies“.

9.    Nieuwsbrief
Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen.

Voor de aanmelding van onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde Double-opt-in-procedureDat betekent dat we na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te krijgen.Als u uw aanmelding niet bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en automatisch verwijderd na één maand.Daarnaast slaan we altijd uw gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op.Het doel van deze procedure is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen oplossen.

Voor de aanmelding is alleen het verstrekken van uw e-mailadres vereist.Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op ten behoeve van het toezenden van de nieuwsbrief.De rechtsgrondslag is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 punt a AVG.

Uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken en de nieuwsbrief opzeggen.Intrekking is mogelijk door op de in elke nieuwsbrief opgenomen link te klikken of via e-mail aan info@pendix.de of door een bericht aan de in het colofon opgegeven contactgegevens.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst CleverReach.De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede (Duitsland). CleverReach is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd.Het e-mailadres dat u hebt ingevoerd om onze nieuwsbrief te ontvangen, wordt opgeslagen op de servers van CleverReach, die zich uitsluitend binnen de Europese Unie bevinden.

Door gebruik te maken van CleverReach kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren.Zo kunnen we zien of een door ons verzonden nieuwsbrief is geopend door de ontvanger en op welke links eventueel is geklikt.Meer informatie over data-analyse door CleverReach vindt u op de volgende website:www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

Als u geen analyse door CleverReach wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen we in elke nieuwsbrief een passende link ter beschikking. Bovendien kunt u de nieuwsbrief ook rechtstreeks afmelden per e-mail naar info@pendix.de of door een bericht aan de in het colofon opgegeven contactgegevens. 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG).U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingsprocedures blijft door de intrekking onverlet.De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden door ons tot uw afmelding van de nieuwsbrief opgeslagen en na het afmelden van de nieuwsbrief van onze servers en van de CleverReach-servers verwijderd.Meer informatie vindt u in het privacybeleid van CleverReach onder de volgende link:www.cleverreach.com/de/datenschutz/10.    Contactopname
10.1    Aanvraag per e-mail of telefoon

Als u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, contactgegevens) opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek.

De verwerking van de bovengenoemde gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie.In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het kader van de aanvraag verstrekt of verzendt, worden door ons bewaard totdat u ons verzoekt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (b.v. nadat uw verzoek is verwerkt).Dwingende wettelijke bepalingen, met name de wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

10.2    Contactformulier
Als u ons contactformulier gebruikt om ons een vraag te sturen, worden uw gegevens uit het contactformulier (voornaam, achternaam, e-mail, Ik ben (optioneel), land (optioneel), postcode (optioneel), plaats (optioneel), berichttekst) opgeslagen voor het verwerken van uw verzoek en in geval van vervolgvragen.

De verwerking van de bovengenoemde gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op het aangaan of uitvoeren van een contractuele relatie.In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het kader van de aanvraag verstrekt of verzendt, worden door ons bewaard totdat u ons verzoekt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (b.v. nadat uw verzoek is verwerkt).Dwingende wettelijke bepalingen, met name de wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

11.    Sollicitaties
We verstrekken contactgegevens voor (initiatief) sollicitaties op onze website, die worden gebruikt voor elektronische contactopname in het kader van het sollicitatieproces. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing om een ​​arbeidsrelatie met ons aan te gaan.Rechtsgrondslag is hierbij art. 88 AVG in samenhang met § 26 BDSG evenals eventueel art. 6 lid 1 punt b AVG om contractuele relaties aan te gaan of uit te voeren. 

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 punt c AVG) of om ons te verdedigen tegen juridische claims die tegen ons worden ingesteld.De rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 lid 1 punt f AVG.Een gerechtvaardigd belang vloeit onder meer voort uit de bewijslast in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG). Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, is de rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 AVG.Uw verleende toestemming kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken.

Als er een arbeidsrelatie tussen u en ons ontstaat, kunnen wij volgens art. 88 AVG in samenhang met § 26 BDSG de reeds van u ontvangen persoonsgegevens in het kader van de arbeidsrelatie verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie of voor de uitoefening of nakoming van de rechten en plichten van werknemersvertegenwoordigers die voortvloeien uit een wet of een collectieve overeenkomst, een werk- of dienstenovereenkomst (cao).  

Het sollicitatieproces vereist dat sollicitanten ons sollicitantengegevens verstrekken.De vereiste gegevens van de sollicitant vloeien voort uit de respectievelijke functiebeschrijving, evenals de gebruikelijke sollicitatiedocumenten zoals brief, curriculum vitae en certificaten.Daarnaast kunnen sollicitanten ons vrijwillig aanvullende informatie verstrekken.

Wij geven uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf alleen door aan sectoren en personen die deze gegevens nodig hebben om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons gerechtvaardigd belang uit te voeren.
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die met ons verbonden zijn, voor zover dit is toegestaan ​​in het kader van de genoemde doeleinden en rechtsgronden.

Anders worden gegevens alleen doorgegeven aan ontvangers buiten het bedrijf voor zover dit is toegestaan ​​op grond van de wettelijke bepalingen, de overdracht noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of wij uw toestemming hebben.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de beslissing over uw sollicitatie.Uw persoonsgegevens of sollicitatiedocumenten worden uiterlijk zes maanden na het einde van het sollicitatieproces (bijvoorbeeld mededeling van het afwijzingsbesluit) verwijderd, tenzij langere opslag wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.Bovendien slaan wij uw persoonsgegevens alleen op voor zover dit wettelijk vereist is of in een specifiek geval om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de duur van een juridisch geschil.

In het geval dat u heeft toegestemd dat uw persoonsgegevens voor langere tijd worden bewaard, bewaren wij deze conform uw toestemmingsverklaring.

Als er na de sollicitatieprocedure een arbeids-, opleidings- of stageverhouding ontstaat, worden uw gegevens, voor zover nodig en toegestaan, in eerste instantie nog steeds opgeslagen en vervolgens in het personeelsregister overgebracht.

12.    Hosting
Onze website wordt gehost door een externe dienstverlener, Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen.De gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze website worden opgeslagen op de servers van onze host.Deze gegevens omvatten met name IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contactgegevens, toegang tot websites en andere gegevens die bij het gebruik van een website ontstaan.

Onze host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f AVG). 

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn contractuele verplichtingen na te komen.Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hetzner Online GmbH op:www.hetzner.de/datenschutzhinweis/

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met de door ons gebruikte hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.