Signaal van de trapkrachtsensor implausibel. Let op: Neem altijd eerst de accu uit de fiets voordat je een stekker loshaalt. Controleer de stekker op vervuiling, vocht en corosie. Controleer de kabel op beschadigingen. Als snelle test, koppel een nieuwe trapkrachsensor aan de motor. Er wordt gecontroleerd op signaalfouten als de accu in de fiets wordt geplaatst. Als de storing aanhoudt, neem contact op met Pendix Service.