Koppel de trapassensor, signaal is ongeloofwaardig.
Opmerking: Haal de batterij uit de motor voordat u aan de sensorcontacten werkt.
Controleer de stekker van de sensor op correcte aansluiting. Controleer de stekker, kabel en sensor op mechanische schade.
Vervang de trapas voor het testen.
Opmerking: De verificatie van het sensorsignaal vindt plaats terwijl de accu op de motor is aangesloten.

Opmerking: in zeldzame gevallen is het mogelijk dat de snelheidssensor defect is. Om dat te controleren, haalt u de snelheidssensor uit het stopcontact en sluit u de batterij weer aan op de fiets. Test of de werking normaal is. Test ook de snelheidssensor op kortsluiting. De losgekoppelde snelheidssensor heeft 3 contacten, deze mogen niet doorverbonden zijn. Als er kortsluiting is, is de sensor defect.

Mocht de storing nog aanwezig zijn, neem dan contact op met Pendix Service.