Het is een kennisgeving.
Als het eenmalig of sporadisch voorkomt, is er geen actie nodig.