Signaal van de trapkrachtsensor implausibel. Let op: Neem altijd eerst de accu uit de fiets voordat je een stekker loshaalt. Controleer de stekker op vervuiling, vocht en corosie. Controleer de kabel op beschadigingen. Als snelle test, koppel een nieuwe trapkrachsensor aan de motor. Er wordt gecontroleerd op signaalfouten als de accu in de fiets wordt geplaatst.

Let op: In sommige gevallen veroorzaakt de snelheidssensor de storing. Om dit te controleren, trek de stekker van de snelheidssensor los van de motor en plaaats de accu in de fiets. Test de snelheidssesnor op kortsluiting.

Als de storing aanhoudt, neem contact op met Pendix Service.