Controleer de kabel tussen de PIB en de motor. Controleer de PIB functionaliteit.
Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Pendix Service.