De motor bevind zich in bootloader modus. Start de beschikbare update voor de motor opnieuw.

Als deze error aanhoudt, ondanks meerdere update pogingen, neem contact op met Pendix Service.