Signaal van de trapkrachtsensor implausibel. Let op: Neem altijd eerst de accu uit de fiets voordat je een stekker loshaalt. Controleer de stekker op vervuiling, vocht en corosie. Controleer de kabel op beschadigingen. Als test, monteer een nieuwe trapkrachsensor. Er wordt alleen gecontroleerd op signaalfouten tijdens het fietsen. Advies: Fiets 50 to 100 meter. Als de storing aanhoudt, neem contact op met Pendix Service.