Sensoren Test

Als dealer heb je de mogellijkheid om met de Pendix app een diagnose uit te voeren op de Pendix eDrive. In de App, onder de sectie "Motor" vind je "Sensor test", waar je de spanning van de krachtsensor ziet, de candans van de motor en de dsnelheid van het achterwiel. Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt en welke conclusies je eraan kunt verbinden:

Voltage krachtsensor: De getoonde waarde moet tussen de 2,2 en 2,8 Volt liggen in onbelaste toestand. Als de spanning buiten dit gebied ligt, dan is er een defect aan een van de trapaslagers. Er zal dan ook een aanverwante foutmelding te zien moeten zijn bij „Bekijk error historie“.

Cadans  / Rotatiesnelheid: Deze waarde zal moeten veranderen als de pedalen rondgaan alsof er gefietst wordt. Als deze waarde op 0 blijft staan, controleer dan eerst of er een verbinding is tussen de accu en de motor. Als de verbinding goed is, dan is hoogstwaarschijnlijk de motor defect. Ook in dit geval zal er een aanverwante foutmelding te zien moeten zijn bij „Bekijk error historie“.

Snelheid achterwiel: Als het achterwiel rondraait, zal de waarde moeten veranderen. Gebeurt dat niet, controleer dan de positie van de spaakmagneet ten opzichte van de snelheidssensor en controleer of de stekker van de snelheidssensor stevig op de motor zit. Als laatste, controleer ook of er een verbinding is tussen de accu en de motor. Als de waarde op 0 blijft, dan kan de sensor en/of de kabel van de sensor beschadigd zijn. Ook in dit geval zal er een aanverwante foutmelding te zien moeten zijn bij „Bekijk error historie“.