Bluetooth Aan/Uit

Om met de Pendix app gegevens van de Pendix eDrive in te zien of in te stellen, moet er een Bluetooth verbinding worden gemaakt tussen de accu en de telefoon. Om de Bluetooth op de Pendix accu aan te zetten*, zet eerst de accu aan door de Power knop bovenop de accu kort in te drukken. Voor het handmatig aanzetten van de Bluetooth, volg de volgende stappen::

1. Draai de ondersteuningsstand schakelaar op "Smart".

2. Houdt de Power knop ingedrukt voor minstens 4 seconden. Het licht van de ring zal pulserend rood oplichten. De Bluetooth is nu ingeschakeld en de accu is klaar om verbinding te maken met de Pendix app.

3. In de app bij "Bike", klik op „Zoek Pendix eDrive" en selecteer de accu.

* Als in de app de Bluetooth verbinding op „Altijd aan" staat ingesteld, zal de accu niet rood gaan knipperen omdat de Bluetooth in de accu al aan staat vanaf het moment dat de accu aan wordt gezet door op de Power knop te drukken. 

Een verbinding tussen een smartphone en de Pendix eDriver is snel en eenvoudig gemaakt via Bluetooth

Om de Bluetooth op de Pendix accu aan te zetten, zet eerst de accu aan door de Power knop bovenop de accu kort in te drukken en houdt daarna de Power knop 4 seconden ingedrukt.

Verbindingsproblemen

Als de Pendix accu niet met de telefoon wil verbinden, zet dan kort de vliegtuigmodus op de telefoon aan en weer uit. Dit zal de Bluetooth verbinding herstarten. Probeer nu nogmaals met de accu te verbinden vanuit de Pendix app. 
Controleer ook of de telefoon al via de systeeminstellingen is verbonden met de Pendix accu. Hiervoor kijk je bij instellingen/Bluetooth. Verbreek en vergeet deze verbinding.