Accu Informatie

HMI Accu Firmware Versie
Laat het softwareversienummer zien van de geinstalleerde software in het bedieningsgedeelte van de accu.

BMS Accu Firmware Versie
Laat het softwareversienummer zien van de geinstalleerde software in het accu management systeem van de accu.

BMS Laadcycli
Laat het aantal volledige laadcycli van de accu zien. Gedeeltelijke opladingen worden bij elkaar opgeteld tot een volledige cyclus.

BMS RFCC
Geeft de acutuele accucapaciteit weer.

Cell voltage max
Geeft de maximaal gemeten cellspanning binnenin de accu weer.

Cell voltage min
Geeft de minimaal gemeten cellspanning binnenin de accu weer.

Cell voltage diff
Geeft het verschil tussen de maxmaal gemeten cellspanning en minimaal gemeten cellspanning weer.

Verbruiksstatistieken
Geeft de gebruikte trapondersteuningsmodi in % weer, gemeten over alle gemaakte ritten.

Accu verbindingsstatus
Geeft aan of de accu is verbinden met de motor.

State of charge

Geeft de actuele hoeveelheid resterende energie in de accu