PRIVACYVERKLARING

1. Algemene informatie

Pendix GmbH (hierna „wij“) als aanbieder van de app „Pendix.bike PRO“ neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Als u onze app gebruikt, worden afhankelijk van het type en de omvang van het gebruik verschillende persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“). Een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (bijv. door middel van toewijzing aan een online identificator) ​​wordt als identificeerbaar beschouwd. Dit omvat informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of IP-adressen.

Met deze privacyverklaring informeren wij u conform art.12 ev AVG welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u onze app gebruikt. Hieronder vindt u met name informatie over welke gegevens wij verzamelen in verband met het gebruik van onze app, waarvoor we de verzamelde gegevens gebruiken en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Ook vindt u informatie over de rechten die u heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring met ingang van de toekomst aan te passen, met name in het geval van de verdere ontwikkeling van onze app, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of de overeenkomstige jurisprudentie. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de door ons aangeboden app „Pendix.bike PRO“. Het is niet van toepassing op binnen de app gelinkte websites of internetpresenties van andere providers.

2. Verantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

Verantwoordelijke overeenkomstig art. 4 lid 7 AVG is de

Pendix GmbH

Innere Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Duitsland

Tel.: +49 (0)375 270 667 10

E-mail: info@pendix.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder:

GP Data GmbH

t.a.v. Herrn Stephan Schuldt

Grimmaische Str. 2.4

04109 Leipzig

E-Mail: datenschutz(at)pendix.de; s.schuldt@gp-data.de

3. Installatie van de app

Onze app is verkrijgbaar via de Play Store van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) evenals via de App-Store van Apple (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014). Het downloaden van onze app vereist dus eventueel een voorafgaande registratie bij de betreffende app store en de installatie van de app store software.

Bij het downloaden van onze app worden bepaalde gegevens over uw persoon die nodig zijn voor het downloaden doorgegeven aan de exploitant van de betreffende app store. Dit kan met name uw e-mailadres, uw gebruikersnaam, het klantnummer van het downloadaccount, de individuele apparaatcode, uw betalingsgegevens en het tijdstip van downloaden zijn.

We hebben geen invloed op het verzamelen en verwerken van deze gegevens, dit gebeurt uitsluitend door de door u geselecteerde app store. Dienovereenkomstig zijn wij niet verantwoordelijk voor deze verwerking; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de betreffende exploitant van de app store.

4. Vereiste machtigingen

Om onze app goed te laten functioneren, is het noodzakelijk dat u toegang verleent tot bepaalde functies van uw eindapparaat. Bij het eerste gebruik van onze app of alleen bij het gebruik van de betreffende functie, wordt u gevraagd om de bijbehorende toegangsautorisatie te verlenen.

 • Netwerktoegang en netwerkverbinding

Netwerktoegang is vereist om verbinding te maken met onze server en de app in staat te stellen informatie op te halen.

 • Locatie

Onze app heeft toegang tot uw locatie nodig om functionaliteiten voor navigatie- en activiteitstracking te bieden. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kan dit ook nodig zijn om de Bluetooth-functie te kunnen gebruiken.

 • Bluetooth

Een Bluetooth-verbinding is vereist om uw gebruikersaccount dat is gemaakt voor het gebruik van onze app te kunnen verbinden met uw Pendix eDrive.

U kunt de door u verleende machtigingen te allen tijde bekijken en intrekken in de systeeminstellingen van uw eindapparaat. Tenzij u de bovenstaande toestemmingen verleent of intrekt, kan de functionaliteit van onze app beperkt zijn.

5. Gegevensverzameling en -verwerking bij gebruik van onze app

5.1. Logbestanden voor het verstrekken van onze app

Bij het gebruik van onze app wordt bepaalde informatie automatisch naar ons verzonden en opgeslagen in zogenaamde logbestanden. In de logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

 • datum, tijd, toegangsbelemmeringen (bestand gevonden, niet gevonden enz.) en het verzoek aan de server;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • opgeroepen functionaliteiten van onze app
 • fouten die zijn opgetreden in de Pendix aandrijving
 • apparaattype van het gebruikte eindapparaat
 • IP-adres

De gegevens die in de logbestanden zijn opgeslagen, worden verwerkt met het doel onze app ter beschikking te stellen en te optimaliseren, de technische werking te garanderen en fouten te identificeren en te verhelpen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de bovenstaande doeleinden

Bovenstaande gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken. Voor zover de geregistreerde gegevens nodig zijn voor het ter beschikking stellen van onze app, worden de gegevens gewist wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Anders worden de gegevens die in de logbestanden zijn opgeslagen, meestal uiterlijk na 12 maanden gewist. Eventuele langere opslagrechten of -verplichtingen blijven onaangetast.

5.2. Registratie

Om onze app te kunnen gebruiken is een registratie vereist. Voor de registratie is alleen het verstrekken van een e-mailadres en het toewijzen van een wachtwoord vereist. Om veiligheidsredenen sturen we vervolgens een verificatiecode naar het door u opgegeven e-mailadres om er zeker van te zijn dat het opgegeven e-mailadres ook daadwerkelijk uw e-mailadres is.

Na succesvolle verificatie van uw e-mailadres door het invoeren van de verificatiecode in onze app of via de link in de e-mail, is het registratieproces voltooid.

Na registratie kunt u uw gebruikersprofiel vrijwillig aanvullen met de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Lengte (in cm)
 • Gewicht (in kg)

De verwerking van de bovengenoemde gegevens vindt plaats met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het sluiten van verdere contracten op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG.

De in verband met de registratie verzamelde gegevens, evenals de gegevens die u eventueel vrijwillig verstrekt om uw profiel in te vullen, worden door ons opgeslagen zolang u geregistreerd bent als gebruiker van onze app en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5.3. Het verstrekken van informatie

Binnen onze app wordt informatie over de gekoppelde Pendix eDrive individueel en volgens uw behoeften voor u voorbereid en gevisualiseerd. U ontvangt in het bijzonder een overzicht van de gebruikte componenten alsmede verdere technische informatie over uw Pendix eDrive.

Om de informatie binnen onze app te verstrekken, moet uw gebruikersaccount zijn gekoppeld aan uw Pendix eDrive. Hiervoor moet uw Pendix eDrive via Bluetooth worden verbonden met het eindapparaat waarmee u onze app gebruikt. Bij het koppelen van het gebruikersaccount aan uw Pendix eDrive wordt doorgaans met name de volgende informatie verwerkt - soms verschillend afhankelijk van het type gebruiker (consumenten / dealer / werkplaats):

 • Batterij
  • Artikelnummer
  • Serienummer
  • HMI firmware versie
  • BMS firmware versie
  • BMS laadcycli
  • BMS RFCC
  • Max. celspanning
  • Min. celspanning
  • Verschil celspanning
  • Ondersteuning in %
  • Verbindingsstatus batterij
 • Aandrijving
  • Wielomtrek in mm
  • Artikelnummer
  • Serienummer
  • Firmware versie
  •  
 • Koppelsensor (alleen weergave voor werkplaats)
  • Spanning (voltage)

Daarnaast worden de volgende gegevens verwerkt:

 • datum en tijd van de verbinding tussen uw Pendix eDrive en het eindapparaat waarmee u onze app gebruikt
 • datum en tijd bij het wijzigen van de wielomtrek van de Pendix-aandrijving (alleen relevant voor werkplaatsen)

-     indien ondersteund door de aandrijving/accu, de individueel ingestelde rijprofielen (ingestelde motorondersteuning in NM en max. snelheid (max. 25 km/h) totdat een motorondersteuning plaatsvindt per ondersteuningsniveau (eco, smart, sport)

De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt om de functionaliteiten van onze app te kunnen bieden op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG. Bovendien verwerken we de bovenstaande gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG, om een manipulatie van de aandrijfkracht buiten de wettelijk toegestane grenzen te kunnen documenteren. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het bovengenoemde doeleinde.

De verzamelde informatie over uw Pendix eDrive worden door ons opgeslagen zolang u als gebruiker van onze app bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5.4. Navigatie/activiteiten tracking

U kunt locatiegebaseerde diensten binnen onze app gebruiken om routes te berekenen en weer te geven evenals voor navigatie. Bovendien kan elke activiteit met uw Pendix eDrive worden vastgelegd en gevisualiseerd binnen onze app (activiteitentracking). Bij gebruik van de locatiegebaseerde diensten die binnen onze app worden aangeboden, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • gegevens over locatie/positie
 • activiteiten (gemiddelde snelheid, trapfrequentie, afstand, duur)

Om gebruik te kunnen maken van de locatiegebaseerde diensten binnen onze app, is het noodzakelijk dat uw locatie naar onze app wordt verzonden door het besturingssysteem van het eindapparaat waarmee u onze app gebruikt. Uw locatie wordt alleen verzameld als u deze heeft vrijgeschakeld in de instellingen van het eindapparaat waarmee u onze app gebruikt.

De wettelijke basis voor de verwerking van de bovenstaande gegevens is uw toestemming, die u hebt gegeven toen u uw locatie vrijgaf, in overeenstemming met art. 6  lid 1 punt a AVG.

U kunt de toegang tot uw locatie te allen tijde deactiveren in de instellingen van het eindapparaat waarmee u onze app gebruikt en zodanig uw toestemming intrekken.

5.5. Google Maps

Onze app maakt gebruik van de Google Maps API die wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) om de in de app geïntegreerde kaart weer te geven, om kaartinformatie en de navigatiefunctie ter beschikking te stellen. Bij gebruik van onze app ontvangt Google de informatie dat u onze app gebruikt alsmede informatie over uw gebruik van de kaartfunctie. Als u bent ingelogd op uw Google-account op het eindapparaat waarmee u onze app gebruikt, kan deze informatie worden toegewezen aan uw Google-account. Mocht u dit niet wensen moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u onze app gebruikt.

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google:

policies.google.com/privacy

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1 punt b AVG, aangezien de gegevensverwerking noodzakelijk is om onze app-functionaliteiten ter beschikking te stellen.

Voor zover persoonsgegevens bij het gebruik van Google Maps naar de VS worden verzonden, zijn aanvullende beschermingsmaatregelen vereist om het niveau van gegevensbescherming onder de AVG te waarborgen. Om dit te garanderen, zijn we met Google standaardbepalingen voor gegevensbescherming overeengekomen in overeenstemming met art. 46 lid 2 punt c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de VS de gegevens te verwerken in overeenstemming met het beschermingsniveau in Europa. In gevallen waarin dit zelfs door deze contractuele verlenging niet kan worden gegarandeerd, zullen we ons inspannen om aanvullende voorschriften en verplichtingen van de ontvanger in de VS te bereiken.

6. Ontvanger van de gegevens

Binnen ons bedrijf hebben die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Door ons gebruikte dienstverleners en plaatsvervangende agenten (bijv. technische dienstverleners) kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen. We beperken de overdracht van uw persoonsgegevens tot wat nodig is, rekening houdend met de voorschriften inzake gegevensbescherming. In sommige gevallen ontvangen de ontvangers uw persoonsgegevens als verwerkers en zijn ze dan strikt gebonden aan onze instructies bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen handelen de ontvangers zelfstandig onder hun eigen verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming en zijn ze ook verplicht om te voldoen aan de vereisten van de AVG en andere gegevensbeschermingsvoorschriften.

Ten slotte geven we in individuele gevallen persoonsgegevens door aan onze adviseurs in juridische of fiscale aangelegenheden, waarbij deze ontvangers vanwege hun professionele status verplicht zijn tot bijzondere vertrouwelijkheid en geheimhouding.

7. Duur van gegevensopslag

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens in eerste instantie voor de duur van het betreffende gebruiksdoel (zie hierboven voor de individuele verwerkingsdoeleinden). Op basis hiervan worden persoonsgegevens regelmatig gewist, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking is noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen die zich voordoen uit het Wetboek van Koophandel (§§ 238, 257 lid 4 HGB) en het belastingwetboek (§ 147 lid 3, 4 AO). De daar vastgestelde bewaar- en documentatietermijnen lopen op tot tien jaar.
 • Bewaring van bewijs met inachtneming van de verjaringsvoorschriften. Volgens §§ 194 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar bedragen, waarbij de normale verjaringstermijn drie jaar is.

In het bijzonder verwijderen we uw persoonsgegevens zodra de contractuele relatie met u voor het gebruik van de app is beëindigd en er geen tegenstrijdige opslagrechten of opslagverplichtingen zijn. De contractuele relatie eindigt in overeenstemming met de bepalingen in de gebruiksvoorwaarden. Houd er met name rekening mee dat het verwijderen van de app alleen niet leidt tot beëindiging van het contract met betrekking tot het geregistreerde gebruikersaccount en dat het account blijft bestaan. We hebben echter het recht om inactieve gebruikersaccounts te beëindigen en/of te verwijderen in overeenstemming met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden, wat we met name zullen doen als hiervoor gegevensbeschermingsvereisten gelden.

8. Uw rechten

Als betrokkene van de verwerking heeft u op grond van de wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

8.1. Recht op het verstrekken van informatie

U hebt te allen tijde het recht om in het kader van artikel 15 AVG bevestiging van ons te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken; als dit het geval is, hebt u op grond van artikel 15 AVG ook het recht om informatie over deze persoonsgegevens te verkrijgen, evenals bepaalde andere informatie en een kopie van uw gegevens (met name verwerkingsdoeleinden, categorieën persoonsgegevens, categorieën ontvangers, geplande opslagperiode, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in het geval van overdracht naar een derde land, de passende waarborgen). De beperkingen van § 34 BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming) zijn van toepassing.

8.2. Recht op rectificatie

Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om te eisen dat wij de over u opgeslagen persoonsgegevens corrigeren als deze onnauwkeurig of onjuist zijn.

8.3. Recht op wissing van gegevens

U heeft het recht, onder de voorwaarden van artikel 17 AVG, te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk wissen. Het recht op wissing van gegevens bestaat onder meer niet als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijv. om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke opslagverplichtingen) of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Verder zijn de beperkingen van § 35 BDSG van toepassing.

8.4. Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden van artikel 18 AVG heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

8.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder de voorwaarden van artikel 20 AVG heeft u het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk en machineleesbaar formaat overdragen.

8.6. Herroepingsrecht

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde herroepen. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voor inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen geldt voor de toekomst. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping, worden niet beïnvloed door de intrekking van de toestemming. Een informele kennisgeving per e-mail aan ons is voldoende om de herroeping te verklaren.

8.7. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 21 AVG, zodat we moeten stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Het recht om bezwaar te maken bestaat alleen binnen de grenzen voorzien in artikel 21 AVG. Daarnaast kunnen onze belangen in strijd zijn met het beëindigen van de verwerking, zodat we ondanks uw bezwaar het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken. We zullen onmiddellijk rekening houden met elk bezwaar tegen eventuele directmarketingmaatregelen en zonder bestaande belangen te heroverwegen.

Voor zover voor uw informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 DSGVO als volgt:

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of art. 7 lid 1 punt e (gegevensverwerking in het algemeen belang), als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan:

Pendix GmbH

Innere Schneeberger Straße 20

08056 Zwickau, Duitsland

E-mail: datenschutz@pendix.de

8.8. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onder de voorwaarden van artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In het bijzonder kunt u met een klacht contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is (Sächsischer Datenschutzbeauftragter; www.saechsdsb.de/kontakt) of met een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

8.9. Andere kwesties

Voor verdere kwesties over gegevensbescherming is onze functionaris voor gegevensbescherming beschikbaar onder de hierboven vermelde contactgegevens.

9. Verplichting om gegevens te verstrekken

In principe bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u dit echter niet doet, kunnen we u onze app niet onbeperkt ter beschikking stellen. Persoonsgegevens die we niet per se nodig hebben voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden, worden gemarkeerd als vrijwillige informatie.

10. Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een automatische analyse van uw persoonlijke omstandigheden).